Disclaimer 
De inhoud van deze website is met de meeste zorg tot stand gebracht. Door deze website te raadplegen accepteert u onderstaande vrijwaring. 

DV Products streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is echter verleent ten aanzien van deze informatie geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend.

DV Products kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.

Informatie die u aan DV Products verstrekt van persoonlijke of vertrouwelijke aard zal deze slechts aangewend worden voor het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. DV Products zal verkregen informatie niet aan derden verstrekken.