Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende informatie nodig:
In order to answer your question we need the following information:
 
Naam / Name *
Firma / Company
Functie / Function
Telefoon / Phone *
E-mail *
 
Ik wil graag informatie ontvangen over / Please send me information about::
Alubond Dubond TornadoFlow
Extrusie Gietstukken
 
  Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
       Yes, I would like to receive your newsletter
 
Ik wil graag de volgende vraag stellen / I would like to ask you:
*  verplicht invoerveld / obligatory field